Tuyển sinh Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Trường ĐHDL Phương Đông Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản...

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TTBGDDT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo dục...

0942.974.500

ĐĂNG KÝ    Tỉnh thành phố