Lớp Thạc sỹ Kế toán học môn Khoa học quản lý

0
114

Vào ngày 21.09.2019 lớp Kế toán 2018 trường Đại Học Công nghệ Đông Á đã hoàn thành môn học Khoa học quản lý dưới sự chia sẻ, hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Hữu Tri. Kiến thức mà Thầy giáo Nguyễn Hữu Tri chia sẻ thực sự rất hữu ích cho những cán bộ làm công tác quản lý về kế toán, tài chính đang theo học.

Môn học Khoa học quản lý do Giảng viên PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri giảng dạy

Lớp Thạc sỹ Kế toán học môn Khoa học quản lý 1
Lớp Thạc sỹ Kế toán học môn Khoa học quản lý

Nội dung môn học Khoa học quản lý gồm những chuyên mục chính sau:

1. Quản trị là gì?

2. Dựa trên cơ sở nào để khẳng định: Quản trị là một khoa học và là một
nghệ thuật, một nghề.

3. Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động quản trị

4. Các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị và sự khác nhau cơ bản giữa các
kỹ năng đó đối với các cấp quản trị (cao, trung, cơ sở)

5. Các yếu tố phẩm chất cần có để trở thành nhà quản trị thành công

6. Phân biệt giữa quản trị nhà nước với quản trị của các đơn vị sự nghiệp,
doanh nghiệp

7. Phân tích những căn cứ để hoạch định trong quản trị kinh tế – xã hội
hiện nay

8. Trong thực hiện chức năng lãnh đạo điều hành, nhà quản trị cần tuân
thủ theo những nguyên tắc nào?

9. Phân tích các nguyên tắc và giải pháp sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên
chế nhân lực mà nhà quản trị cần thực hiện

10. Thực hiện kiểm tra, cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

11. Khái niệm quản trị sự thay đổi. Nguyên nhân chống đối lại sự thay đổi
trong tổ chức

12. Quản trị xung đột? Phân tích các bước xử lý trong quá trình xung đột.

13. Khái niệm quản trị rủi ro. Trình bày bản chất các rủi ro trong kinh
doanh

Lớp Thạc sỹ Kế toán học môn Khoa học quản lý 2
Học viên lớp Thạc sỹ Kế toán

Mục tiêu môn học là gì?

Mục tiêu môn học Khoa học quản lý đặt ra là: Người học nắm vững những vấn đề lý luận chung về quản lý và khoa học quản lý; các phương pháp quản lý, tổ chức bộ máy quản lý, quy trình và các nội dung cơ bản của các hoạt động quản lý; quyết định quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo; lập kế hoạch quản lý; kiểm tra trong quản lý. Và quan trọng là những kiến thức lý luận được lĩnh hội đó có thể giúp người học vận dụng vào thực tiễn quản lý trong công việc của mình.

Lớp Thạc sỹ Kế toán học môn Khoa học quản lý 3
PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri trực tiếp giảng dạy cho học viên

Với các chuyên mục chi tiết kết hợp với cách truyền đạt dễ hiểu, kết hợp các ví dụ thực tế của Giảng viên PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri  học viên lớp Thạc sỹ Kế toán đã nắm rõ được những kiến thức nền tảng về quản lý một cách khoa học nhất. Với những cán bộ quản lý trong tương lai đang theo học, việc trang bị những kiến thức này giúp họ đảm bảo cho hệ thống tồn tại bền vững, nội bộ kết hợp với nhau để hoạt động có hiệu quả cao hơn.

Buổi học đã mang đến nền tảng kiến thức chuyên ngành vô cùng hữu ích cho các tân Thạc sỹ Kế toán. Bên cạnh đó PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri cũng đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của học viên. 

Để được biết rõ hơn về khóa học Thạc sỹ Kế toán quý học viên có thể liên hệ đến số hotline: 0932552189, phòng tư vấn tuyển sinh và đào tạo sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hy vọng những thông tin chia sẻ của chúng tôi hữu ích đến bạn!