Cập nhật kiến thức môn Nguyên lý quản trị cùng lớp Th.sỹ QTKD

0
126

Môn học Nguyên lý quản trị với nội dung kiến thức tập trung về quản trị và các mảng hoạt động quản trị, công việc của một nhà quản trị, các kỹ năng giải quyết tình huống đã được TS. Đặng Thị Kim Thoa mang đến cho học viên lớp K1+2A.2018 trường Đại học Công nghệ Đông Á vào ngày 7/9 vừa qua. 

Môn học nguyên lý quản trị có nội dung gì?

Cập nhật kiến thức môn Nguyên lý quản trị cùng lớp Th.sỹ QTKD 1
Lớp Thạc sỹ quản trị kinh doanh học môn nguyên lý quản trị

Môn học nguyên lý quản trị lớp Thạc sỹ quản trị kinh doanh K1+2A.2018 học ngày 7/9 gồm những nội dung sau:

Chương 1: Đại cương về quản trị và nhà quản trị
1.1 Khái niệm và vai trò của quản trị
1.2 Các cách tiếp cận về quản trị
1.3 Các chức năng và lĩnh vực quản trị
1.4 Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị
1.5 Kỹ năng quản trị

Chương 2: Các lý thuyết quản trị
2.1 Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị
2.2 Các lý thuyết quản trị cổ điển
2.3 Lý thuyết tâm lý xã hội
2.4 Lý thuyết quản trị hệ thống
2.5 Lý thuyết định lượng
2.6 Lý thuyết quản trị Nhật Bản

Chương 3: Môi trường kinh doanh

3.1 Khái niệm môi trường kinh doanh
3.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô
3.2.1 Môi trường kinh tế
3.2.2 Môi trường chính trị
3.2.3 Môi trường xã hội
3.2.4 Môi trường công nghệ
3.2.5 Môi trường tự nhiên
3.3 Các yếu tố môi trường ngành
Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị
4.1 Thông tin trong quản trị
4.2 Quá trình thông tin
4.3 Phân loại thông tin
4.4 Quyết định quản trị
4.5 Quá trình ra quyết định
4.6 Phương pháp ra quyết định

Cập nhật kiến thức môn Nguyên lý quản trị cùng lớp Th.sỹ QTKD 2
Học viên nghiên cứu tư liệu bài giảng

Tầm quan trọng của môn học với ngành học Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Nguyên lý quản trị trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng
cơ bản về các hoạt động cơ bản về công việc quản trị của một nhà quản trị thực thụ. Mục tiêu lớn nhất hướng đến không chỉ là mang đến kiến thức lý thuyết hàn lâm mà giúp học viên có khả năng giải quyết được các tình huống mà một nhà quản trị chuyên nghiệp phải xử lý được.

Tóm lại, sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ:
– Hiểu rõ nội dung quản trị và các mảng hoạt động quản trị;
– Hiểu và có khả năng thực hiện công việc của nhà quản trị;
– Có khả năng giải quyết được các tình huống của quản trị.

Có thể nói, kiến thức môn học này vô cùng hữu ích với các học viên, họ đa số đều là những cán bộ, nhân viên hiện đang công tác, làm việc tại những công ty, doanh nghiệp. Sau buổi học họ đã có thể hình dung một cách rõ ràng công việc trong công tác quản trị cũng như hình thành kỹ năng quản trị chuyên nghiệp cho chính bản thân mình.

Kết thúc môn học Nguyên lý quản trị ngày 7/8, học viên lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh đã trở nên vững vàng và tự tin với hành trang tri thức của mình. Các tân thạc sỹ đã có kỹ năng giải quyết được các tình huống của một nhà quản trị thực thụ.